Bricks Specialist is het webbased Elektronisch Patiënten Dossier van Tetra en biedt de basale functionaliteit van een compleet Huisarts Informatie Systeem (HIS).

Enkele van de functies die u van Bricks Specialist kunt verwachten zijn:

Patiëntjournaal

 • Gestructureerd vastleggen van medische gegevens
 • Toevoegen van willekeurige documenten
 • Wiki pagina voor ongestructureerde patiëntinformatie

Medicatie voorschrijven

 • Voorschrijven van medicatie via de Z-Index
 • Snelkeuzes instellen voor veel gebruikte recepten
 • Medicatiebewaking op alle voorgeschreven medicatie
 • 'Klaarzetten' medicatievoorschriften om later goed te keuren
 • Meegeven van 'Uitvoeringsverzoek Medisch Handelen' (UMH) bij het voorschrijven

Externe koppelingen

 • Registratie van toedieningen van medicatie
 • On-site invullen van toedienregistraties
 • On-site invullen van MSVT-formulieren
 • Ophalen patiëntrapportages uit diverse zorgsystemen

Algemeen

 • Webbased; 24/7 toegang op iedere plaats waar u over een internetverbinding en moderne browser beschikt
 • Centraal bijhouden van formulieren en andere documenten
 • Portaal functie om communicatie over patiënt tussen verschillende zorgverleners te faciliteren. Gekoppeld aan e-mail
 • Token authenticatie